Her bir üreticimizin ürünleri ayrı analizlere tabi tutularak uluslararası geçerliği olan 17025 Akreditasyon kriterlerini kapsayacak şekilde aşağıdaki parametreler baz alınarak laboratuvar testleri yapılmaktadır.

 • Nem Tayini
 • Delta C13 değerleri ve C4 Şekeri Tayini
 • Şeker Kompozisyonu Tayini
 • HMF Tayini
 • pH Analizi
 • Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini
 • Diastaz Aktivitesi Tayini
 • Prolin Tayini
 • Serbest Asitlik
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Balda Duyusal Analiz
 • 3’lü Antibiyotik Paket Analizi
  • Tetrasiklin Kalıntı analizi
  • Sulfonamid Kalıntı Analizi
  • Streptomisin Kalıntı Analizi
 • Bazı Seçilmiş Pestisitlerin Tespiti ve Miktarı
  (GS-MSMS+HR-LC-MS)
 • Naftalin Kalıntı Analizi